dimecres, 13 de juliol del 2011

A uns els falta llum per a creure; a altres, ulls per a veure

Parèmia: A uns els falta llum per a creure; a altres, ulls per a veure - refr.

Castellà: En balde se quema el candil [ES].