dimecres, 24 de juny del 2015

Qui veu sols per ulls de dona, o veu fals o veu en doble

Parèmia: Qui veu sols per ulls de dona, o veu fals o veu en doble -refr.

Castellà: Por un ojo mujeril una verdad entre mil [ES].

dissabte, 20 de juny del 2015

Qui pogués plorar amb els seus ulls!

Parèmia: Qui pogués plorar amb els seus ulls! - interj.

Explicació: Dit amb enveja de qui es plany indegudament.

Castellà: ¡No me llores! [ES].

Sinònims:

  • No tenir raó 
  • No haver-hi motiu.


dimecres, 17 de juny del 2015

Qui parteix i s'enganya, sant Martí li trau l'ull

Parèmia: Qui parteix i s'enganya, sant Martí li trau l'ull - refr.

Explicació: Sentenciós.

Nota: El trobem documentat a Eiximenis, a Lo dotzèn llibre del Crestià, del segle XIV. Fa referència als qui parteixen cercant l'amor i cedint a la carn, just al contrari que féu sant Martí o a la partició de la capa que féu sant Martí amb el dimoni, que es va fer passar per un pobre home necessitat.

dissabte, 13 de juny del 2015

Qui no té ulls, d'orelles té d'heure goig

Parèmia: Qui no té ulls, d'orelles té d'heure goig - refr.

Explicació: Qui no hi veu, ha de refinar l'oïda.

Sinònims: Qui no té nas, de les orelles heu goig.

dimecres, 10 de juny del 2015

dissabte, 6 de juny del 2015

Qui no té era ni trull, pel juliol es treu un ull

Parèmia: Qui no té era ni trull, pel juliol es treu un ull - refr. agr.

Explicació: Amb referència als inconvenients que té haver d'acudir a les eres del comú.

Sinònims: Qui no té era ni trull, no sap el que cull.

Nota: Té força variants: Qui no té era ni trull, cada any es treu un ull (o tots els anys li costa un ull).

dimecres, 3 de juny del 2015