dissabte, 27 de juny de 2015

Qui tanca els ulls trumfos no veu

Parèmia: Qui tanca els ulls trumfos no veu - refr.