dimecres, 17 de juny de 2015

Qui parteix i s'enganya, sant Martí li trau l'ull

Parèmia: Qui parteix i s'enganya, sant Martí li trau l'ull - refr.

Explicació: Sentenciós.

Nota: El trobem documentat a Eiximenis, a Lo dotzèn llibre del Crestià, del segle XIV. Fa referència als qui parteixen cercant l'amor i cedint a la carn, just al contrari que féu sant Martí o a la partició de la capa que féu sant Martí amb el dimoni, que es va fer passar per un pobre home necessitat.