Bibliografia utilitzada


ABRIL ESPAÑOL, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català (Barcelona, Edicions 62). Col·lecció «El cangur diccionaris», 213.
ALCOVER, Antoni M.; MOLL, Francesc de Borja (1930): Diccionari Català-Valencià-Balear (Palma, Ed. Moll). En 10 volums. [En línia: http://dcvb.iec.cat]
ALZAMORA BISBAL, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra (Palma, Ed. Moll). Col·lecció «Els treballs i els dies», 53.
AMADES I GELATS, Joan (1935): Refranys personals (Barcelona, La Neotípia, 1933-36). Col·lecció «Biblioteca de Tradicions Populars», 24. Reeditat en facsímil el 2008 per Edicions de l'Agulla de Cultura Popular, de Tarragona, dins la Col·lecció «Biblioteca de Tradicions Populars», 40.
--- (1935a): Números meravellosos (Barcelona, La Neotípia, 1933-36). Col·lecció «Biblioteca de Tradicions Populars», 24. Reeditat el 1990 per Ed. Selecta, dins la col·lecció «El Tresor Popular de Catalunya», 5.
--- (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner (Barcelona, Ed. Selecta). 3a edició, 1982.
--- (1951a): Refranyer català comentat (Barcelona: Ed. Selecta). Ed. Selecta - Catalònia, 1990: segona edició dins la col·lecció «Club de Butxaca», 20.
--- (1983): Refranys musicals. Comparances (Barcelona: Ed. Selecta), dins la col·lecció «El Tresor Popular de Catalunya», 8. Edició a cura de Consol Mallofré.
ARIMANY, Miquel (1977): Diccionari Arimany català-castellà castellà-català usual (Barcelona, Miquel Arimany, ed.).
BALBASTRE I FERRER, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes (Barcelona: Ed. Pòrtic).
BARTRINA D’'AIXEMÚS, Joaquim M. (1881): La meteorologia popular (Reus: Arxiu Històric Municipal de Reus i Carrutxa, 2001). Edició facsímil.
BLANC, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya (Barcelona, Ed. El Llamp).
BLANIC (1917): Vocabulari francès-català. Apartat ‘Próverbis - Refranas catalanas’ (Pàg. 170-177). Edició facsímil del 2005 a cura de pep Vila d’Ed. El Trabucaire (Canet, Catalunya Nord).
BELLMUNT I FIGUERAS, Joan (1987): Les Garrigues III. Refranys (Lleida, Pagès Editors).
       --- (1992): Fets, costums i llegendes de la Vall d'Aran (Lleida, Pagès Editors).
BERGUA, José (1992): Refranero español (Madrid, Clásicos Bergua). 12a. edició, 1992. Col·lecció «Tesoro Literario», 28.
BUITRAGO JIMÉNEZ, Alberto (1995): Diccionario de dichos y frases hechas (Madrid, Espasa Calpe). 2a edició, 1996.
CAMPOS, Juana G.; BARELLA, Ana (1993): Diccionario de refranes (Madrid, Espasa Calpe). 2a edició revisada, 1995.
CANDÓN, Margarita; BONNET, Elena (1993): A buen entendedor... (Madrid, Anaya & Mario Muchnik). 5a edició corregida i augmentada, 1994.
CONCA, Maria (1993): Els refranys catalans (València, Ed. 3i4).
COROMINES, Joan (1980): Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana (Barcelona, Ed. Curial).
DIÀFORA (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora (Barcelona: Ed. Diàfora).
D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos (Barcelona : Impr. de Saurí). [En línia a Google Books].
ENCICLOPÈDIA CATALANA (1982): Diccionari de la Llengua Catalana (Barcelona, Enciclopèdia Catalana) 3a ed. ampliada i actualitzada, 1993. [En línia: http://www.diccionari.cat/].
--- (1985): Diccionari castellà-català (Barcelona, Enciclopèdia Catalana). 2a edició, 1989; 5a reimpressió, 1995.
--- (1987): Diccionari català-castellà (Barcelona, Enciclopèdia Catalana). 2a edició, 1995.
ESPUNYES I ESTEVE, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes (Barcelona: Ed. Proa). Col·lecció «Les Eines», 49.
FAGES DE ROMÀ, Narcís (1853): El amic dels llauradors o Aforismes rurals (València, Llibreria París-València). Edició facsímil.
FARNÉS I BADÓ, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada (Barcelona: Ed. Columna). 7 volums.
FERNÁNDEZ, Mauro (1994): Diccionario de refranes (Madrid, Aldebarán Ediciones, S.L.).
FARRÀS I MUNTÓ, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques. Refranys i dites de l'Alt Pirineu català (Tremp, Garsineu Edicions).
FERRER, Fra Magí (1854): Diccionario catalán-castellano, con una colección de 1670 refranes (Barcelona, Impremta i Llibreria de la viuda i fill de Sierra). 2a edició, 1854.
FERRET, Antoni (1968): Parleu més bé el català (Barcelona, Claret). Novena edició, 1993.
FONT, Ramon (1900): Refrans de la llengua catalana (Barcelona, Estampa de Fills de J. Jepús). Ed. facsímil d’Ed. Rourich (Sant Cugat del Vallès). 3a edició (1988).
GALÁN, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga (Fraga, Institut d’Estudis del Baix Cinca). Col·lecció «La Sitja», 20.
GALIANA I CERVERA, Fra Lluís (1769): Rondalla de rondalles. Edició facsímil del 1979 de Librerías París-Valencia de l’edició de 1820.
GIMENO, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans (Barcelona, De Vechi).
GRIERA GAJA, Antoni (1935-47): El tresor de la llengua , de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya (Barcelona, Ed. Catalunya). 2a Edició, 1970. 14 volums.
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (1996): Diccionari General de la Llengua Catalana (Barcelona, Institut d'Estudis Catalans). [En línia: http://dlc.iec.cat].
JUNCEDA, Luis (1996): Diccionario de refranes. Espasa Calpe, Madrid.
LABÈRNIA I ESTELLER, Pere (1840): Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina (Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. Pla).
LAROUSSE (1967): Larousse moderno francés-español español-francés (Barcelona, Larousse). Edició de 1987. Pàgines roses centrals.
--- (1995): Larousse diccionario pràctico de locuciones (Barcelona, Larousse Planeta, SA).
LLULL, Ramon (1302): Llibre de mil proverbis. [Edició en línia a la Biblioteca Digital Joan Lluís Vives].
MANENT, Albert (1996): Els noms populars de núvols, boires i vents del Maresme (Vilassar de Mar, Oikos). Col·lecció «Estudis Maresmencs».
MARTÍ i ADELL, Cristòfor (1987): El nostre refranyer (València, L'Esquer).
MARTÍNEZ KLEISER, Luis (1953): Refranero General Ideológico Español (Madrid, Hernando). edició facsímil, 1989.
MILLÀ (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes (Barcelona, Ed. Millà).
MIRAVITLLES, Joan (1989): Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions (Barcelona: Ed. Claret). Col·lecció «Pompeu Fabra», 10.
MOLINER, María (1986): Diccionario de uso del español (Madrid, Gredos). 2 volums. Reimpressió, 1986.
MORET, Hèctor (1995): Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. 3 (Calaceit, Instituto de Estudios Turolenses i Associació Cultural del Matarranya), Col·lecció «Lo Trill», 3.
PÀMIES I RIUDOR, Víctor (2007): Refranyer català-castellà [En línia: http://refranyer.blogspot.com/].
PARÉS I PUNTAS, Anna (1997): Diccionari de refranys: català-castellà, castellà-català (Barcelona: Ed. 62).
--- (1999): Tots els refranys catalans (Barcelona: Ed. 62.).
PASTOR I LLUÍS, Federico (1908-1910): Refrans i modismes tortosins (Tortosa, Setmanari “Libertad”). [En línia: http://usuaris.tinet.org/aragones/webrefranspastor/, edi-ció a cura d’Albert Aragonés Salvat (Tortosa, febrer del 2003)].
PERRAMON I BARNADAS, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana (Barcelona; Ed. Millà). Col·lecció «Llengua viva», 2.
PEY ESTRANY, Santiago (1970): Diccionari de sinònims i antònims (Barcelona, Teide. 13a edició, 1991).
PLAZA DEL AMO, Fernando (1991): Diccionario de aforismos, proverbios y refranes (Madrid, Fernando Plaza del Amo, S.L.).
PONS LLUCH, Josep (1993): Refranyer menorquí (Ciutadella, Institut Menorquí d'Estudis). Col·lecció «Quadern de Folklore», 50.
RASPALL, Joana; MARTÍ, Joan (1995): Diccionari de locucions (Barcelona, Edicions 62). Col·lecció «El cangur Diccionaris», 173.
(La primera edició d'aquest diccionari fou publicada com a primera part de l'obra Diccionari de locucions i frases fetes, dels mateixos autors (Barcelona, Edicions 62, 1984).
--- (1996): Diccionari de frases fetes (Barcelona, Edicions 62). Col·lecció «El cangur Diccionaris», 196.
(La primera edició d'aquest diccionari fou publicada com a primera part de l'obra Diccionari de locucions i frases fetes, dels mateixos autors (Barcelona, Edicions 62, 1984).
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española (Madrid, Espasa Calpe, SA). 21a edició, 1992. [En línia: http://www.rae.es/rae.html].
RODRÍGUEZ-VIDA, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes (Barcelona, Edicions 62). Col·lecció «El cangur diccionaris», 207.
ROS, Carles (1736): Tratat de adages, y refranys valencians (València, Llibreria París-València). Edició facsímil.
SAURA, Santiago Ángel (1884): Refranero castellano-catalán. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana (Barcelona, Librería de Esteban Pujal, editor).
SERRA I BOLDÚ, Valeri (1928): Arxiu de tradicions populars. Recollides a Catalunya, València, Mallorca, Rosselló, Sardenya, Andorra i terres aragoneses de parla catalana (Barcelona: José J. de Olañeta, Editor). Segona edició facsímil (1992), publicat en 7 volums i en cartoné.
SINTES (1954): Diccionario de aforismos, proverbios y refranes (Les Fonts de Terrassa, Sintes, S.A.). 5a edició, revisada i ampliada, 1982.
SUGRANYES, Josep M. (1999): Garbellada de refranys. Aires de serè en la nostra parla (Valls: Cossetània Ed.). Col·lecció «El tinter», 13.
VINYETS JIMÉNEZ, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat (Sentmenat, Grup d'Amics del Museu Arxiu de Sentmenat).