dissabte, 4 de maig del 2019

Tenir una esponja als ulls

Parèmia: Tenir una esponja als ulls - fr. f. fig.

Explicació: Es diu de la persona que té molta facilitat per plorar.