dimecres, 8 de maig del 2019

Tenir una lleganya a l'ull

Parèmia: Tenir una lleganya a l'ull - fr. f. fig.

Explicació: No veure-hi clar en algun afer.

Castellà:
  • Tener una venda en los ojos [ES].

Sinònims:
  • Veg. Tenir els ulls al clatell.