Abreviatures

adj.adjectiu
ant.antigament
cast.castellà
enol.enologia
esp.especialment
excl.exclamació
fam.familiarment
fig.figuradament
fr. f.frase feta
interj.interjecció
loc. adv.locució adverbial
loc. adj.locució adjectival
loc. nomlocució nominal
mar.vocabulari marítim
meteor.vocabulari meteorològic
mil.vocabulari militar
per ext. pop.per extensió popular
refr.refrany
sin.sinònim