dissabte, 20 de juny de 2015

Qui pogués plorar amb els seus ulls!

Parèmia: Qui pogués plorar amb els seus ulls! - interj.

Explicació: Dit amb enveja de qui es plany indegudament.

Castellà: ¡No me llores! [ES].

Sinònims:

  • No tenir raó 
  • No haver-hi motiu.