dimecres, 24 de juny de 2015

Qui veu sols per ulls de dona, o veu fals o veu en doble

Parèmia: Qui veu sols per ulls de dona, o veu fals o veu en doble -refr.

Castellà: Por un ojo mujeril una verdad entre mil [ES].