dissabte, 15 de novembre de 2014

Passar per l'ull tort

Parèmia: Passar per l'ull tort - fr. f. fig.