dissabte, 24 de novembre de 2018

Tancar els ulls a la llum (o a la llum d'aquest món)

Parèmia: Tancar els ulls a la llum (o a la llum d'aquest món) - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Aclucar els ulls 2.