dimecres, 27 d’abril de 2011

A cop d'ull 1

Parèmia: A cop d'ull 1 - loc. adv. fig.

Sinònims: Veg. A bell ull.