dissabte, 10 de desembre de 2011

Anar amb els ulls baixos

Parèmia: Anar amb els ulls baixos - fr. f.

Explicació: Mirar a terra.