dissabte, 17 de desembre de 2011

Anar amb set ulls i set orelles

Parèmia: Anar amb set ulls i set orelles - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Fer l'ull viu 2.

Localització: Es diu a Eivissa.