dimecres, 1 de febrer de 2012

Beure a l'ull

Parèmia: Beure a l'ull - fr. f. fig.

Explicació: Beure sense mesurar.


Localització: Es diu a Menorca.


Nota: Veg. tb. A bell ull.