dissabte, 4 de febrer del 2012

Beure's amb els ulls (o amb la mirada)

Parèmia: Beure's amb els ulls (o amb la mirada) - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Menjar-se amb els ulls.