dissabte, 26 de gener de 2013

Escapar-se per l'ull de la clau

Parèmia: Escapar-se per l'ull de la clau - fr. f. fig.


Sinònims: Escapar-se per un forat d'agulla.