dissabte, 13 de juliol de 2013

Fer-li xamanigues els ulls

Parèmia: Fer-li xamanigues els ulls - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Fer-li pampallugues els ulls.

Localització: Es diu a Montblanc.