dissabte, 27 de juliol de 2013

Fes-li una gràcia! I li tragué un ull

Parèmia: Fes-li una gràcia! I li tragué un ull - excl.