dimecres, 7 d’agost de 2013

Fins als ulls 2

Parèmia: Fins als ulls 2 - loc. adv. fig.

Explicació: Amb molts deutes.

Castellà: Hasta los ojos [ES].

Sinònims: Fins al coll.