dissabte, 17 d’agost de 2013

Fregar-se els ulls

Parèmia: Fregar-se els ulls - fr. f.

Explicació: Incredulitat davant una cosa que s'està veient.