dissabte, 14 de setembre de 2013

Hi ha ulls que s'enamoren de lleganyes 1

Parèmia: Hi ha ulls que s'enamoren de lleganyes 1 - refr.

Explicació: Referit als qui trien una cosa dolenta o lletja podent-ne escollir una de bonica: el gust no es governa sempre per la raó.

Castellà:
  • Ojos hay que de legañas se enamoran [ES].
  • Ojos hay que de legaña se pagan [ES].