dissabte, 21 de setembre de 2013

Home d'ull, home d'embull

Parèmia: Home d'ull, home d'embull - refr.

Localització: Es diu a Pineda.