dissabte, 7 de desembre de 2013

La feina treu els ulls

Parèmia: La feina treu els ulls - refr.