dimecres, 11 de desembre de 2013

La figa per ser bona ha de tenir coll de penjat, roba de pobre i ull de viuda

Parèmia: La figa per ser bona ha de tenir coll de penjat, roba de pobre i ull de viuda - refr. agr.

Castellà: El buen higo ha de tener: Ojo de viuda; pescuezo de hipócrita y capa de pordiosero [ES].

Sinònims: La figa per a ser bona ha de tindre tres senyals: clavillada, rebecada i picadeta de pardals.

Localització: La versió sinònima es diu al País Valencià.