dissabte, 15 de febrer del 2014

Maltractar el pròxim és tirar-se terra als ulls

Parèmia: Maltractar el pròxim és tirar-se terra als ulls - refr.