dimecres, 19 de febrer del 2014

Massa beure ha els ulls plorants

Parèmia: Massa beure ha els ulls plorants - refr. ant.

Explicació: No s'ha d'abusar de la beguda.

Sinònims: El vi noga molt els ulls.

Nota: Recollit per Francesc Eiximenis a Terç del Crestià, obra del 1389 i per tant un dels primers proverbis documentats en català.