dissabte, 14 de juny de 2014

No perdre'l d'ull (o de cua d'ull)

Parèmia: No perdre'l d'ull (o de cua d'ull) - fr. f. fig.

Explicació: Vigilar-lo estretament, espiar-lo.

Castellà:
  • No cerrar los ojos [ES].
  • No quitar los ojos de encima [ES].
  • No quitar ojo [ES].
Sinònims:  
  • Comptar-li els passos 
  • No deixar d'ull 
  • No treure l'ull (o els ulls) de damunt 
  • No perdre de vista 
  • No treure l'ull 
  • Seguir els passos (o les petjades)
  • Veg. tb. Obrir els ulls 1.
Nota: Antigament es deia No partir l'ull.