dissabte, 28 de juny de 2014

No t'enamoris d'una bòrnia, que a l'últim fins li veuràs dos ulls

Parèmia: No t'enamoris d'una bòrnia, que a l'últim fins li veuràs dos ulls - refr.