dimecres, 2 de juliol de 2014

No tenir cap ceba que li cogui als ulls

Parèmia: No tenir cap ceba que li cogui als ulls - fr f. fig.

Explicació: No tenir cap culpa ni responsabilitat en un afer.

Nota: A Mallorca ho diuen però referit al pebre: Altre pebre li feia coure els ulls.

Localització: Es diu al Vallès.