dissabte, 26 de juliol de 2014

No tenir ulls amb què pugui veure'l

Parèmia: No tenir ulls amb què pugui veure'l - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Portar algú a l'ull (o dins els ulls).