dimecres, 9 de juliol de 2014

No tenir més que ulls per plorar

Parèmia: No tenir més que ulls per plorar - fr. f.

Explicació: Ser un ploramiques.

Localització: Es diu a la Vall d'Aran.