dimecres, 4 de març de 2015

Portar ulleres de Pinell

Parèmia: Portar ulleres de Pinell - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Portar les ulleres de Carrió.

Nota: Segons Josep Maria Simon, a Notes per a la història de les ulleres (Barcelona, 1928), «tal dita prové de que els habitabts de Pinell (vila de la prov. de Tarragona, bisbat de Tortosa, part. jud. de Gandesa) es dediquen a la fabricació d'objectes d'espart de palma, com senalles, sàrries, etc. i ulleres també d'espart per a les cavalleries, degut a l'abundó d'aquest arbust en ses muntanyes».