dissabte, 28 de febrer de 2015

Portar les ulleres de Carrió

Parèmia: Portar les ulleres de Carrió - fr. f. fig.

Explicació: Es diu per tractar algú d'ase, de poc intel·ligent.

Sinònims: Portar ulleres de Pinell.

Nota: Són les ulleres de cavall. Segons Josep Maria Simon, a Notes per a la història de les ulleres (Barcelona, 1928), és una «locució vulgar barcelonina que s'aplica al qui no hi veu clar, al que s'equivoca. En Carrió era'l propietari de les Hortes de Sant Bertran, situades en el lloc que hi ha entre la porta de Santa Madrona i el peu de Montjuïc. En Carrió, per a regar ses terres, es servia de l'aigua que amb tracció animal extreia dels nombrosos pous que hi havia per aquella plana. Els animals que voltaven les sínies, finida la tasca, eren reintegrats a les corts, i s'apilotaven vora la porta de la masoveria les ulleres d'espart amb les quals els havien tapat els ulls. El nombre d'aquestes ulleres cridava l'atenció dels vianants».