dimecres, 25 de febrer de 2015

Portar entre ulls (o sobre l'ull)

Parèmia: Portar entre ulls (o sobre l'ull) - fr. f. fig.

Explicació: Tenir vigilat, estar alerta sobre algú o alguna cosa.

Castellà:

  • Traerle entre (o sobre) ojos [ES]. 
  • Tener el ojo tan largo [ES].

Localització: Es diu al País Valencià.