dimecres, 11 de febrer de 2015

Plorar amb els ulls eixuts

Parèmia: Plorar amb els ulls eixuts - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Plorar amb (o d') un ull.