dissabte, 14 de febrer de 2015

Plorar-li els ulls

Parèmia: Plorar-li els ulls - fr. f.

Explicació: Llagrimejar-li els ulls.