dissabte, 7 de febrer de 2015

Plorar amb (o d') un ull

Parèmia: Plorar amb (o d') un ull - fr. f. fig.

Explicació: Plorar amb pena fingida, ser hipòcrita, no doldre's gaire.

Castellà: Llorar con un ojo [ES].

Sinònims: Plorar amb els ulls eixuts.

Altres llengües:

  • PT: Chorar por um olho azeite e por outro vinagre, en el sentit de plorar fingidament.