dissabte, 22 d’agost de 2015

Ser capaç de demanar l'ull d'un tort

Parèmia: Ser capaç de demanar l'ull d'un tort - fr. f. fig.