dissabte, 14 de maig de 2011

A la punta hi ha la gràcia, doncs per l'ull tothom l'enfila

Parèmia: A la punta hi ha la gràcia, doncs per l'ull tothom l'enfila - refr.

Explicació: Hi ha coses que resulten impossibles de fer per molta empenya que hi esmercem.