dimecres, 25 de maig de 2011

A les fosques, tant hi veuen dos ulls com cent

Parèmia: A les fosques, tant hi veuen dos ulls com cent - refr.

Explicació: La foscor afecta tothom en la mateixa mesura.