dimecres, 18 de maig de 2011

A la terra dels cecs (o orbs), qui té un ull (o el borni) és el rei

Parèmia: A la terra dels cecs (o orbs), qui té un ull (o el borni) és el rei - refr.

Explicació: Es diu quan un destaca, no per les seves habilitats, sinó perquè els altres amb qui se'l compara són pitjors.

Castellà: En tierra de ciegos el tuerto es rey [ES].

Sinònims:
  • Més val borni que cec 
  • Ditxós el borni a la terra dels ceguets
Localització: És força antic. Documentat a Ferrer (1854).

Nota: Hi ha moltes variants:  
  • A terra de «cegos», el tort és rei 
  • A terra de «cegos», qui no té més que un ull, és rei 
  • En terra de «cegos», el borni és el rei, etc.
Altres llengües: És conegut en moltes llengües, la qual cosa ens fa pensar que té un origen ben remot, i sembla treta del grec.
  • EN: Better to have one eye than be blind altogether o, més usualment, In the kingdom (o country) of the blind, the one-eyed (man) is king
  • FR: Au royaume des aveugles les borgnes y sont les rois
  • IT: Nella terra dei ciechi chi ha un occhio è signore
  • LL: Inter caecos regnat strabus.
  • OC: Al pais das abucles, lous borgnes soun reis.