dissabte, 11 d’agost de 2012

Educar l'ull

Parèmia: Educar l'ull - fr. f.

Explicació: Afinar-lo, avesar-lo a observar.