dissabte, 18 d’agost de 2012

El cervell està dalt de tot per regir els ulls, orelles, boca i cor

Parèmia: El cervell està dalt de tot per regir els ulls, orelles, boca i cor - refr.

Explicació: Atorga preeminència al cervell (pensar) per damunt dels altres sentits o sentiments.