dimecres, 15 d’agost de 2012

Eixir-se'n els ulls de les cassoletes

Parèmia: Eixir-se'n els ulls de les cassoletes - fr. f. fig.

Sinònims: Veg. Treure foc pels ulls.

Localització: Es diu a la Franja de Ponent.