dissabte, 2 de febrer de 2013

Estar a l'ull (o als ulls) de Déu

Parèmia: Estar a l'ull (o als ulls) de Déu - fr. f. fig.

Explicació: Estar a punt de morir.