dimecres, 3 d’abril de 2013

Fer la ulladeta

Parèmia: Fer la ulladeta - fr. f.

Sinònims: Veg. Fer-li l'ullet.

Localització: Es diu al Matarranya.