dissabte, 6 d’abril de 2013

Fer llumenetes els ulls

Parèmia: Fer llumenetes els ulls - fr. f.

Explicació: Brillar-li per causa d'un excés de beguda alcohòlica.