dissabte, 13 d’abril de 2013

Fer més nosa que una busca (o brossa) dins un ull

Parèmia: Fer més nosa que una busca (o brossa) dins un ull - fr. f. ponderativa.

Explicació: Importunar.